PŘÍKLAD VÝPOČTU TEPELNÝCH ZTRÁT DŘĚVENÝCH DOMŮ

 

Energetická účinnost a teplené ztráty

Od počátku roku 2008 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se energetické účinnosti a tepelných ztrát u budov.

Ve výpočtu tepelných ztrát budovy se zkoumá celá externí obálka budovy, proudění vzduchu a větrání. Vypočtená tepelná ztráta může být maximálně tak vysoká, jak je stanoveno v referenční hodnotě tepelné ztráty stanovené pro budovu na základě souladu s předpisy. Soulad s předpisy je ověřen pomocí výpočtu kompenzace tepelných ztrát.

Výpočty kompenzace pro tepelné ztráty

Některé prvky budovy (externí obálka, proudění vzduchu, větrání) mohou mít větší hodnoty tepelné ztráty, než je stanoveno v referenční hodnotě tepelné ztráty. Tyto slabší prvky mohou být kompenzovány nahrazením některé komponenty řešením lepším než předepsaným. Soulad s předpisy je pak ověřen výpočtem kompenzace pro tepelné ztráty.

Ustanovení týkající se tepelné izolace

V principu platí, že celkové součinitele prostupu tepla (hodnoty U) komponentů obytných budov nesmějí překračovat tyto hodnoty: vnější stěna 0,24 W/m2K, střecha, podlaha položená na trámech (roštová podlaha) 0,15 W/m2K, základová deska /podlaha v přízemí 0,24 W/m2K, větrané přízemí (ventilační otvory 8 ‰ maximálně) 0,19 W/m2K, okna /vnější dveře 1,40 W/m2K, střešní okna (světlíková okna) 1,50 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla u zdi, střechy nebo podlahy v přízemí může ovšem být 0,6 W/m2K a/nebo u okna 1,8 W/m2K, pokud jsou však ostatní části budovy lépe izolovány.

Při výpočtu referenční hodnoty tepelné ztráty u budovy se jako násobnost úniku vzduchu používá hodnota n = 0,16 l/h, což odpovídá míře úniku vzduchu n50 = 4,0 l/h. Je možné použít nižší míru úniku, pokud je možné dokázat vzduchotěsnost pomocí měření nebo nějaké jiné metody. Při výpočtu referenční tepelné ztráty se jako roční poměr efektivity používá 30 % pro obnovu tepla v souvislosti s větráním.

Ustanovení 2010

Od počátku roku 2010 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se energetické účinnosti a tepelných ztrát u budov. Předpisy z roku 2010 se týkají stejných staveb jako předchozí předpisy. Zkoumání tepelných ztrát budovy a ověření jejich souladu s předpisy je prováděno podobně pomocí výpočtů kompenzace jako u ustanovení z roku 2008.

Ustanovení týkající se tepelné izolace

Jako nový předpis pro dřevěné stěny (z trámů) o tloušťce min. 180 mm je dána specifická referenční hodnota celkového součinitele prostupu tepla. V principu platí, že celkové součinitele prostupu tepla (hodnota U) komponent obytných budov nesmějí překročit následující hodnoty:

- vnější stěna 0,24 W/m2K :

- střecha, podlaha položená na trámech (roštová podlaha) 0,15 W/m2K;

- základová deska /podlaha v přízemí 0,24 W/m2K;

- větrané přízemí (ventilační otvory 8 ‰ maximálně) 0,19 W/m2K;

- okna /vnější dveře 1,40 W/m2K;

- střešní okna (světlíková okna) 1,50 W/m2K.

Celkový součinitel prostupu tepla u zdi, střechy nebo podlahy v přízemí může ovšem být 0,6 W/m2K a/nebo u okna 1,8 W/m2K, pokud jsou však ostatní části budovy lépe izolovány.

Při výpočtu referenční hodnoty tepelné ztráty budovy se jako násobnost úniku vzduchu používá hodnota n = 0,08 l/h, což odpovídá míře úniku vzduchu n50 = 2,0 l/h. Je možné použít nižší míru úniku, pokud je možné dokázat vzduchotěsnost pomocí měření nebo nějaké jiné metody.

Při výpočtu referenční tepelné ztráty se jako roční poměr efektivity používá 45 % pro obnovu tepla v souvislosti s větráním.

Tepelně-izolační vlastnosti trámových stěn

Průměrná tloušťka plné stěny musí být přibližně 180 mm (λn = 0,12 W/mK), aby byl splněn požadavek na hodnotu U 0,60 W/m2K.

Pro stěnu z kulatiny je nutné počítat s takzvaným geometrickým ekvivalentem tloušťky, tj. tloušťky, která odpovídá tloušťce stěny z trámů o obdélníkovém nebo čtvercovém průřezu s jednotnou tloušťkou.

Geometrický ekvivalent tloušťky je možné vypočítat podle vzorce:  Geometrický ekvivalent tloušťky = A/h

h = průměr – výška zahloubení

A = plocha průřezu kulatiny

b = průměr

xb = šířka zahloubení

Pokud je šířka zahloubení předpokládaná v hodnotě 0,5b, pak je odpovídající tloušťka 0,855b.

Pro šířku zahloubení 0,6b je ekvivalent tloušťky 0,800b. Normativní hodnoty U pro různé typy trámů a trámových zdi s doda-tečnou izolací uvádí tabulka 4.

vrátit se «Aktuells»

 

Dodavatelé vybávení pro naše domy

Pavatex Isocell Thermo Natur Climatizer http://www.skano.com/ http://tempsi.ee/en/ http://www.rothoblaas.com/ http://www.spax.com/en/ http://www.jeld-wen.com/ http://www.dana.at/ http://www.pol-skone.cz/ http://www.rockwool.cz/ http://www.finnproduct.cz/ http://www.biofa.cz/ http://www.krinner.com/ Unger Diffutherm http://www.gerardroofs.eu/ http://www.fenixgroup.cz/ KLM
© 2014-2020 Eco Holzhaus, s.r.o. Vytvoření webové stránky: Pixelon