PŘIRUČKA STAVBY DOMU. ČLÁNEK 2

 

Projekt základové desky vám musí vypracovat odborný projektant, aby zohlednil okolní podmínky, velikost, projekt a konstrukci budovy. Projekt základů musí zahrnovat patky k upevnění srubového domu k základům. Další informace vám sdělí místní stavební úřad.

Při stavbě základů je nutné zvláštní pozornost věnovat výšce stavby vzhledem k okolí. Okolí kolem budovy se nesmí svážet směrem k budově. Od místa budovy je nutné odvádět veškerou povrchovou vodu. Minimální výška soklu od úrovně okolního terénu je 30 cm (Obr. 4).

Projekt základů musí zahrnovat i požadavky informativní dispozice základů dodávané společně se stavebnicí. Je důležité zabezpečit, aby byla zajištěna podpora trámů přízemí v souladu s informativními dispozicemi. Je možné dodat opracované hlavní nosníky trámů společně se stavebnicí, které budou instalovány pod trámy přízemí. Alternativně je možné do projektu základů zahrnout i pražcovou cihlu tvárnicové stěny. Mezi základ a dřevěnou konstrukci musí být umístěna na horní stranu základových stěn hydroizolační vrstva, například pásy asfaltové lepenky. Ty brání vzlínání vlhkosti ze základů směrem k horním konstrukcím. (Obr. 5)

Při instalaci základů je především důležité ujistit se, že jsou základy vybudovány zcela ve vodorovné poloze. Používejte vodováhy, např. šlaufku (hadicovou vodováhu). Je nutné překontrolovat všechny rozměry, především úhlopříčné míry (Obr. 6).

Projekt základů se bude různit v závislosti na požadavcích stavebního úřadu a projektu domu. Nejčastějšími druhy základů jsou pilířový základ, pásový základ a základová deska. Níže jsou uvedeny příklady a bez rady odborníka je nevyužívejte. Tam, kde projekt obsahuje odvětrávanou konstrukci podkladní vrstvu podlahy, je nutné odvětrávání zajistit v dostatečné míře.

Druhy základů:

Základová deska

Základová deska se používá v místech s horšími nosnými vlastnostmi podloží (obr. 7).

Pásový základ (obr. 8)

(Obr. 8)

Běžně se využívá pro jednopatrové domy a budovy.

Pásový základ sestává z kontinuální podezdívky na perimetru stavby, který přenáší zatížení ze stěn do základů.

Podlahová konstrukce může být buď odvětrávanou konstrukcí podkladní vrstvy podlahy (zavěšené dřevěné podlahy) nebo betonovou deskou. V prvním případě je nutné věnovat zvláštní pozornost dostatečné ventilaci. Odvětrávaný prostor musí být vyšší než 400 mm. Odvětrávací otvory musí být umístěny tak, aby byl průtok vzduchu v dolní části co nejstabilnější, a to i v rozích. Spodní okraj odvětrávacích otvorů musí být umístěn přibližně 200 mm nad úrovní okolního terénu. Tyto otvory musí být ochráněny např. větracími mřížkami. Maximální vzdálenost mezi otvory je 6 m. V podkladní vrstvě podlahy nebo v obvodové stěně je nutné vytvořit průlez ke spodní části.

Podezdívku je možné vybudovat buď z odlévaného betonu, nebo betonových cihel a lehkých betonových bloků vyplňovaných maltou.

Základ verandy je obvykle pilířovým základem.

Při použití betonových desek musí být všechny průchodové trubky nainstalovány před odléváním desky.

Pilířový základ:

Pilířový základ je nejčastějším a nejvíce ekonomickým způsobem stavby základu letních chat. Pilíř je možné vybudovat buď odléváním, nebo použitím prefabrikovaných betonových bloků (s vyztužením podle základových plánů) (obr. 9).

vrátit se «Aktuells»

 

Dodavatelé vybávení pro naše domy

Pavatex Isocell Thermo Natur Climatizer http://www.skano.com/ http://tempsi.ee/en/ http://www.rothoblaas.com/ http://www.spax.com/en/ http://www.jeld-wen.com/ http://www.dana.at/ http://www.pol-skone.cz/ http://www.rockwool.cz/ http://www.finnproduct.cz/ http://www.biofa.cz/ http://www.krinner.com/ Unger Diffutherm http://www.gerardroofs.eu/ http://www.fenixgroup.cz/ KLM
© 2014-2020 Eco Holzhaus, s.r.o. Vytvoření webové stránky: Pixelon