PŘIRUČKA STAVBY DOMU. ČLÁNEK 1

 

Suomen Lomakoti Oy / Artichouse

Petikontie 25, 01720 Vantaa       Finsko   

T: +358 9 8494060   F: +358 9 84940610

www.artichouse.fi      E-mail: artic@artichouse.fi

Copyright Suomen Lomakoti Oy / Artichouse

 

ÚVOD

Jsme potěšeni vašim rozhodnutím stát se vlastníkem jedinečného a vysoce kvalitního srubového domu ARTICHOUSE. Představuje nejmodernější design srubových domů a výstavby domů.

Před zahájením stavebních prací a v průběhu plánování si důkladně přečtěte tyto pokyny. Tyto pokyny obsahují důležité informace týkající se přípravy staveniště a materiálů a oprávnění, která budete potřebovat.

Prefabrikované konstrukční prvky srubového domu - přesně dimenzovaná srubnice, stropní trámy, prkenná podlaha, panely ze srubnice apod. - jsou vyrobeny z pomalu rostoucí borovice z lesů udržitelného pěstování. Vyrobeny jsou v moderním výrobním zařízení Artichouse v Laponsku. Tyto pokyny obsahují obecné informace o montáži srubového domu Artichouse od základu až po střechu a je nutné je využívat společně s výkresy srubnice. Pro vyprojektování základů a střešní konstrukce budete muset použít výkresy srubnice. A výkresy srubnice je nutné současně používat ve spojení se stavebními výkresy. Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat další informace.

S úctou.

Artichouse

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Ačkoliv jsme vynaložili maximální úsilí k zajištění přesnosti všech informací, obsah a specifikace použité v této příručce mají charakter pouze informativní. V souvislosti s jakoukoliv informací, jakýmkoliv obsahem nebo jakoukoliv specifikací uvedenou v této příručce neposkytujeme žádnou záruku. Nespoléhejte se na jakékoliv informace obsažené v této uživatelské příručce, není-li vám taková informace výslovně potvrzena písemnou smlouvou mezi společností a vámi nebo ve vyplněném objednávkovém formuláři mezi společností a vámi. Žádný zaměstnanec nebo jiný zástupce společnosti není oprávněn poskytovat jakákoliv prohlášení nebo záruky jiné než ty, které jsou uvedené v písemné smlouvě nebo ve vyplněném objednávkovém formuláři nebo v podmínkách.

 

1.      ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Je možné, že výstavba vašeho domu bude vyžadovat zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Doporučujeme vám obstarat si veškerá povolení ještě před objednáním domu nebo před zahájením jeho výstavby. Odbor územního plánování nebo stavební úřad vám sdělí, jaké informace, žádosti a informace o projektu budou vyžadovat. Je nutné zajistit, aby byly základy vyprojektovány a vybudovány podle rozměrů a projektu srubového domu.

 

2.      VÝKRESY A PROJEKTY

 

Srubový dům Artichouse je navržen tak, aby splňoval vaše potřeby. V rámci pomoci vám nabízíme:

 • Výkresy venkovní výškové situace a výkresy půdorysu podlaží s přibližnými dispozicemi základů - vhodné jako základ k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo žádosti o vydání stavebního povolení. Tyto výkresy se objednávají před objednávkou srubového domu.
 • Stavební výkresy (nebo výkresy srubnice) – poskytujeme je po odsouhlasení konečného projektu a po uhrazení zálohy ve výši 50 %
 • Rozpis výplní otvorů - okna - poskytujeme po odsouhlasení konečného projektu a po uhrazení zálohy ve výši 50 %
 • Rozpis výplní otvorů - dveře - poskytujeme po odsouhlasení konečného projektu a po uhrazení zálohy ve výši 50 %

 

3.      CO JE SOUČÁSTÍ SRUBOVÉHO DOMU ARTICHOUSE?

 

Prodejce Artichouse se s vámi dohodne na přesném rozsahu dodávky vašeho srubového domu. Rozsah bude uveden v objednávce a krátce před dodáním vám bude zaslán podrobný balicí list. V závislosti na projektu a dodávce může obsahovat komponenty nebo konstrukční skupiny: 

 • Rám ze srubnice a dřevěná nosná konstrukce s termo stěnou
 • Střešní krovy nebo stropní trámy
 • Trámy přízemí (prvního/druhého podlaží) a prkennou podlahu
 • Verandy/balkón
 • Sloupkové stěny nebo příčky
 • Dveře a okna
 • Sauna (je-li objednána)
 • Schody
 • Lemy a obruby / Zarovnávací desky / Dekorační prvky
 • Upevňovací součásti pro dodaný spojovací materiál
 • Pásky srubnice

 

Dodávka nebude obvykle zahrnovat

 • Střešní krytinu
 • Základy nebo patky pro srubový dům
 • Lepidla, hřebíky a šrouby
 • Zábranu proti vlhkosti a párám
 • Izolační materiály
 • Hydroizolační vrstvu
 • Prvky topení, elektro a vodoinstalace
 • Domácí spotřebiče
 • Světlíky

 

4.    VYKLÁDÁNÍ A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ

                        

Prodejce Artichouse se s vámi dohodne na způsobu, jakým budou komponenty srubového domu dopraveny na staveniště. Komponenty mohou být dodány v jedné, ve dvou nebo ve třech dodávkách, obvykle kontejnerovým kamionem nebo někdy letecky. Pro vykládku vám můžeme zajistit další pomoc. Vykládka musí proběhnout opatrně a k vykládce z kamionu nebo kontejneru se bude vyžadovat adekvátní prostor a dále zařízení k provedení vykládky. Prodejce Artichouse vám poskytne balicí list, který bude obsahovat detaily o hmotnosti palet. Před vykládkou se ujistěte, že máte připraveny k uložení materiálu vhodný podklad nebo vhodné palety. (Obr. 1).

 

(Obr. 1)

Aby nedocházelo ke zbytečné dvojnásobné manipulaci s materiály, ujistěte se, že víte, v jakém pořadí budou jednotlivé balíky při stavbě využívány. Materiály, které použijete jako první, se nacházejí navrch, u ruky.

Skladujte materiál na stabilní, vodorovný základ nebo na palety očištěné od sněhu nebo vody, nechejte dostatečnou vůli od země. Chraňte materiály před vlhkem vhodnou ochrannou plachtou nebo celtou. Zajistěte cirkulaci vzduchu, aby mohlo docházet k odpařování vlhkosti. Celta nesmí být umístěna proti zemi (Obr. 2).

Dveře a okna je nutné skladovat ve svislé poloze, chráněné před slunečním světlem a deštěm/sněhem. Vnitřní obložení a podlahová krytina musí být chráněny před deštěm a sněhem. Ostatní materiály je nutné skladovat v souladu s pokyny výrobce.

 

Pokud jste nepožádali prodejce Artichouse o zabezpečení vykládky, nesete odpovědnost za vykládku materiálu vy. Vaší odpovědností je zkontrolovat podle balicího listu, zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k poškození. V případě jakýchkoliv rozporů informujte okamžitě prodejce Artichouse. Oznámení o škodách způsobených během přepravy je nutné učinit okamžitě.

Pokud je nutné materiály skladovat delší dobu, je nutné zajistit skladování pod zastřešením nebo podobným způsobem a dřevo musí být vyskládáno s využitím prokladů (obr. 3). Celta se nesmí dotýkat země a je nutné zabezpečit dostatečné provětrávání.

 

vrátit se «Aktuells»

 

Dodavatelé vybávení pro naše domy

Pavatex Isocell Thermo Natur Climatizer http://www.skano.com/ http://tempsi.ee/en/ http://www.rothoblaas.com/ http://www.spax.com/en/ http://www.jeld-wen.com/ http://www.dana.at/ http://www.pol-skone.cz/ http://www.rockwool.cz/ http://www.finnproduct.cz/ http://www.biofa.cz/ http://www.krinner.com/ Unger Diffutherm http://www.gerardroofs.eu/ http://www.fenixgroup.cz/ KLM
© 2014-2020 Eco Holzhaus, s.r.o. Vytvoření webové stránky: Pixelon